ŽAIDIMO TAISYKLĖS

Norėdami padėti jums atlikti užduotis ir sukurti filmą-esė, nurodysime svarbiausias fimų ištraukas iš ištraukų sąrašo, jas suskirstydami į atskiras rūšis. Šias ištraukas turi peržiūrėti visi projekto dalyviai, nepaisant jų amžiaus. Jos bus prieinamos internete.

Atlikdami užduotis ir kurdami filmą-esė, filmuokite už mokyklos ribų. Jei galite filmuoti tik mokykloje, raskite neįprastas jos erdves ir venkite klasės kambarių, kabinetų, žaidimo aikštelių etc.

UŽDUOTYS

Pirmąją užduotį turi atlikti kiekvienas projekto dalyvis. Jei pristigtų laiko antrąją ir trečiąją užduotį atlikti kartu su visais mokiniais, viena mokinių grupė gali įgyvendinti antrąją užduotį, o kita – trečiąją.

  1. Šią užduotį galite atlikti individualiai arba poromis, esant galimybei – ne pamokų metu: Parodykite mums vietą, kuri yra jums svarbi. Padarykite 3 ar 4 jos nuotraukas arba ją nufilmuokite 1-4 kadrais (didžiausia filmuotos medžiagos trukmė: 1-2 minutės). Pamėginkite atrasti būdų, kaip perteikti šios vietos atmosferą. Erdvėje negali būti jokių išgalvotų personažų.

  1. Užduotis nedidelei grupei: Pasirinkite erdvę ir filmuokite, kaip jūs į ją įžengiate. Filmuokite erdvę prieš pat įeinant ir įžengimo akimirką. Filmo trukmė iki 2 minučių. Pageidautina, kad pasirinkta erdvė sutaptų su viena iš pirmosios užduoties erdvių.

  1. Užduotis nedidelei grupei: Filmuokite erdvę, atskleisdami joje kitą laiko dimensiją – praeitį arba ateitį. Labiausiai tai turi atsispindėti garso takelyje: per balsus, garsus, muziką. Garsas ir vaizdas nebūtinai turi būti sinchroniški. Filmo trukmė iki 2 minučių.

FILMAS-ESĖ

Sukurkite filmą, kuriame vienas veikėjas jam (jai) pažįstamą vietą aprodo kitam veikėjui (-ams). Pastarasis atranda ją, įsitraukdamas emociškai. Kurdami filmą, pasinaudokite vietų filmavimo patirtimi, įgyta atliekant užduotis. Filmo trukmė su pradžios ir pabaigos titrais nuo 5 iki 10 minučių.

TINKLARAŠTIS

Kiekviena grupė turi pildyti tinklaraštį. Iki spalio pabaigos:

  1. Kiekviena grupė pristato save kitiems, įkeldama mokyklos, kūrybinių dirbtuvių erdvės, grupės narių bei pasirinktų filmavimo vietų nuotraukas kartu su komentarais.

Visus metus:

  1. Nuotraukos, kuriose užfiksuotas užduočių atlikimo procesas, ir komentarai.

  2. Kūrybinių dirbtuvių metu žiūrėtų filmų ar filmų ištraukų fotogramos.

  3. Filmo-esė kūrimo proceso nuotraukos su komentarais.

  4. Laukiamos visos kitos iniciatyvos.

Vietų nuotraukos ir piešiniai (internete): pasirinkite įvairius vietų atvaizdus, suskirstykite juos pagal kategorijas, įsivaizduokite istorijas, kurios vyksta ar vyks vaizduojamose vietose, sugalvokite joms pavadinimą, įsivaizduokite garso takelį (atmosferinius garsus ar pasakotojo balsą)…

Kiti pasiūlymai: Atkurkite viename iš filmų matytą vietą, sudarydami fotogramą. Įsivaizduokite ją skirtingu metu, iš skirtingų personažų perspektyvos ir t.t.

Les commentaires sont fermés.