Правилата на играта

ДНЕВНИК НА УСЕЩАНИЯТА

За учениците

Всички ние изживяваме необикновен момент, оставайки вкъщи в продължение на цели дни. Но всеки от нас го изживява по различен начин, според мястото, на което се намира и своята чувствителност. Предлагаме ви да заснемете тези моменти от ежедневието си, като разкажете за усещанията си, включвайки: разликите между вътре и вън, онова, което виждаме и чуваме от нашия прозорец, онова, което чувстваме, малките неща, на които обикновено не обръщаме внимание, онова, което е ново за нас в тази ситуация…

Всички ваши лични усещания ще бъдат част от един страхотен колективен филм на „Киното, сто години младост“, с участие от целия свят!

С телефон, таблет или фотоапарат, всеки да заснеме едно усещане от своето ежедневие с един или няколко плана, в хоризонтален формат, за предпочитане фиксиран, с продължителност максимум 2 минути.
Може да добавяме елементи, които ни дават информация и съответно да заснемем нещо, което сме написали – коментар, стихотворение, текст, дата, ден/нощ, часовник, др.
Не добавяме допълнително музика, но може да има музика в кадър, чийто източник виждаме в пространството, което заснемаме.

Изпращаме това, което сме заснели на своя учител или ментор от програмата „Киното, сто години младост“, в два възможни варианта:
– Едно видео, в което „залепяме“ всички планове, които сме заснели (спазваме реда на заснемане и не правим промени в плановете, не поставяме ефекти и др.)
или
– Плановете, които сме заснели (без да ги изрязваме, без монтаж, без ефекти), като описваме реда им (например план 1: гледка от прозореца, план 2: вятър в косата и т.н.).

Със следната информация към тях:  име и фамилия на автора, дата, час, място (град/село/квартал/стая/хол и др.)

Може да заснемате едно видео с усещане на ден, няма ограничения!  

Важно: учителите, менторите, координаторите също ще ни изпратят своите планове!

За ментора и/или учителя

– След като елементите са получени, менторът/учителят монтира плановете в реда, посочен от ученика, без да добавя нищо по собствена инициатива (без титри или допълнителни ефекти).
– Менторът/учителят създава отделен файл за всеки ученик, след като се увери, че спазва формата и оригиналната честота на кадрите.
– Менторът качва всички или (за предпочитане) селекция от създадените видеа в онлайн кутията на „Киното, сто години младост“, както и документ във формат уърд, уточняващ името на училището и името на файла, както и информацията, предоставена от учениците:
– автор (име, презиме)
– понятие за време (дата, час, ден от седмицата, ден или нощ)
– място (име на града или селото, квартал, хол или стая и т.н.).

За главния координатор

Екипът на „Киното, сто години младост“ публикува видеата на предназначената страница в блога, с коментарите, изпратени от учителите и менторите.

Les commentaires sont fermés.