Pelin säännöt

Ei ruudulla pelattavia pelejä (puhelimet, tabletit, televisioruutu jne.)

HARJOITUKSET
Harjoitus 1 on yksilötehtävä. Jos aika ei riitä siihen, että jokainen harjoitus tehdään yksin, harjoitukset 2 ja 3 voidaan toteuttaa ryhmissä tai eri ryhmät voivat tehdä eri harjoitukset.

1/ Yksin (tai jos on pakko, parin kanssa): valitse peli/leikki, josta pidät ja valitse paikka ja tilanne, missä voit kuvata sitä, kuvaa peliä/leikkiä dokumentäärisesti. Peli/leikki voi olla lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten pelaama/leikkimä. Jos on vaan mahdollista, valitse kuvauskohde muualta kuin koulun alueelta tai kotoasi. Yksi kuva, max. 2 minuuttia.

2/ Pienryhmässä: kuvatkaa tilanne, jossa kaksi oppilasta on komennettu luokasta ulos ja määrätty olemaan tietyssä, rajatussa tilassa. Oppilaat keksivät pelin/leikin siinä tilassa ja käyttävät niitä asioita, joita heillä on: oma keho, tavarat, tila. Max. 2 minuuttia. Pitkänä ottona tai erillisinä kuvina, jotka leikataan yhteen.

3/ Pienryhmässä: kuvatkaa ihmistä, joka pelaa/leikkii kadottaen paikan ja ajan (vrt. näytteiden « huimauskategoria’ »). Kuvatkaa tässä harjoituksessa sekä ihmistä itseään että niitä fyysisiä tuntemuksia, joita hän kokee. Max. 2 minuuttia, erillisinä kuvina, jotka leikataan yhteen.

ELOKUVATEHTÄVÄ VUODEN LOPUSSA
Tehkää elokuva, jonka kerronta katkeaa jollain hetkellä, kun joku tai useammat henkilöistä kokee erityisen vapaudentunteen pelaten/leikkien jotain sellaista, mikä ei kuulu hänen arkeensa muuten.

Käyttäkää tässä elokuvassa ideoita tilasta, kekseliäisyydestä, esineiden poikkeavasta käytöstä ja fyysisistä tuntemuksista ym., jotka ovat syntyneet harjoituksia tehdessänne. Kiinnittäkää huomiota rajaukseen, kameran liikkeeseen sekä ääneen (tai musiikkiin), kun leikkaatte elokuvaa. Elokuvan kesto (alku- ja lopputekstit mukaanlukien): 5-10 minuuttia.

BLOGI
Ennen lokakuun loppua:
•    Jokainen työryhmä esittelee itsensä kuvin ja kommentein: ryhmä, kokoontumistila, koulu, luokkahuone, ryhmän lempipelit/lempileikit.

Koko kouluvuoden aikana:
•    Valokuvia ja kommentteja harjoitusten toteuttamisesta.
•    Mitä elokuvia ja näytteitä ryhmä on katsellut: kuvia elokuvista ja kommentteja niistä.
•    Kuvia elokuvanteosta.
•    Mitä muuta tuleekaan mieleen…

 

Les commentaires sont fermés.